POLITIK: Satsa på besöksnäringen för ett bättre företagsklimat!

SIGNERAT: ALLIANSPARTIERNA I UPPSALA   
>>    
Uppsalas företagsklimat är kört i botten. Häromveckan släppte Företagarna sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner där Uppsala hamnade på en bedrövlig 198:e plats. Alliansen oroas särskilt över det faktum att bemötandet från tjänstemän och politiker från kommunen får allra sämst resultat i rankingarna. Alliansen vill förbättra företagsklimatet och som ett led i detta satsa på Uppsala som besöksmål.

– Besöksnäringen är en viktig bransch för att bedöma hur företagsklimatet mår och hur en stad uppfattas av sina besökare. Företagarna som arbetar inom besöksnäringen behöver få gott stöd av Uppsala kommun och känna att vi drar åt samma håll och att konkreta insatser görs för att lyfta fram Uppsala, säger Fredrik Ahlstedt (M). 

– En stark besöksnäring stärker Uppsalas varumärke och skapar samtidigt möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få jobb och komma i egen försörjning. Många unga får dessutom sitt första jobb i besöksnäringen och besöksnäringen är därför en oerhört viktig del av Uppsalas arbetsmarknad, säger Liberalernas Mohamad Hassan.

Uppsala har goda förutsättningar att förbättra relationerna till företagarna och i framtiden upplevas som ett ännu bättre besöksmål. Alliansen har konkreta förslag.

– Servicen till företagare håller inte måttet idag. Uppsala kan mycket bättre. Alliansen vill få till stånd en fungerande en-väg-in-lösning och servicegarantier för företagare när det gäller allt från tillståndsprövningar till klagomålshantering. Politiker och tjänstemän måste förstå hur avgörande företagarna är för vårt höga generella välstånd, säger Stefan Hanna (C).

– Alliansen vill se fler tillgängliga parkeringsplatser i centrala Uppsala. De senaste åren har många parkeringsplatser försvunnit, vilket har gjort att konkurrensen om de platser som finns hårdnat. Inga parkeringsplatser ska tas bort utan att ersättas med nya, säger Jonas Segersam (KD).

2016 utsågs Uppsala till Sveriges skräpigaste stad av organisationen Håll Sverige Rent och Uppsala fortfarande alldeles för skräpigt. Samtidigt kan bemötandet av turister och besökare förbättras.

– Alliansen vill anställa så kallade Uppsalavärdar vars uppgift är att hålla centrala Uppsala rent och snyggt och samtidigt ge service till turister. Uppsalavärdar är en förnyad satsning på välfärdsjobb, som var framgångsrikt när Alliansen styrde och som vi tänker återinföra om vi vinner väljarnas förtroende i höst, avslutar Moderaternas Therez Olsson.
// Signerat Allianspartierna i Uppsala

______________________________________________________________________________________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer