SKOLA/KULTUR: Brantingsskolans konstnärliga gestalting

>>     
Konstprogrammet för den konstnärliga gestaltningen för Brantingsskolan antogs av kulturnämnden måndag 12 februari.
 Skolan planeras stå färdig 2020 och då ska den nya gestaltningen också vara på plats.

Brantingsskolan ska till största delen byggas helt ny och för den delen planeras konsten efter de värden som är knutna till platsen. Nu påbörjas arbetet med att ta fram konstnär. Medborgardialog ska föras med bland annat ungdomar från närliggande fritidsgård och skola men också andra ungdomar knutna till platsen då det ännu inte finns elever på skolan.
– Den nya Brantingsskolan blir arbetsplats och närmiljö för väldigt många elever, lärare och annan personal. Därför är det viktigt med en konstnärlig gestaltning som bidrar till att skapa en kreativ och inspirerande skolmiljö och som bygger på en dialog med de som ska möta konsten i sin vardag, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.
I den äldre delen av skolan finns sedan tidigare konstverket ”Juniskäret” av Harald Lindberg. Konstverket som är tio gånger två meter behöver skyddas och konserveras under skolans renovering. På skolgården finns skulpturen ”Soluret” av Staffan Östlund som kommer att finnas kvar men flyttas inom skolområdet. Konstverken kommer att finnas kvar på den nya skolan.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga