GOTTSUNDA / VALSÄTRA: Så ska områdena förbättras

>>     
Uppsala kommun kraftsamlar för att öka tryggheten och förbättra villkoren för Uppsalaborna i Gottsunda och Valsätra. Området har på senare tid drabbats av bilbränder, stenkastningar och social oro. Med en ny samordningsfunktion och en gemensam handlingsplan med 87 insatser ska den negativa utvecklingen brytas.

– Att lyfta Gottsunda/Valsätra är en angelägenhet för hela Uppsala. Området ligger i en av kommunens mest expansiva delar och ska bli en nod för hela den södra staden. Med hårdare tag mot kriminaliteten och politik som går på djupet med problemen ska vi få bort Gottsunda/Valsätra från polisens lista över särskilt utsatta områden, säger kommunalråd Erik Pelling (S).

Det pågår redan mycket arbete med många aktörer inblandade i Gottsundaområdet. Genom åren har många initiativ tagits, men utan att den långsiktiga utvecklingen har kunnat vändas åt rätt håll. Handlingsplanen tar fasta på att, både på kort och lång sikt, samordna kommunens egna insatser och de insatser som andra myndigheter, fastighetsägare, företag, föreningar, organisationer och boende i området genomför. 

Handlingsplanen fokuserar på fem områden: Hållbar livsmiljö och trivsel, Arbete, Trygghet, Barn och ungas uppväxtvillkor och Delaktighet. 

Planens mål är en långsiktig omställning av området med sikte på år 2030. Många insatser står redan i startgroparna och 68 av 87 insatser i handlingsplanen genomförs redan i år. 

– Vi behöver sätta in snabba insatser för att människor ska känna sig trygga. Men vi måste också ha uthållighet och göra sociala investeringar i områden som på allvar kan bryta segregation och utanförskap. Utan långsiktiga insatser inom skola, sysselsättning, kultur och bostäder kommer vi inte lyckats med en bestående förändring, säger kommunalråd Ilona Szatmari Waldau (V).

– Den viktigaste kraften för förändring är de mäniskor som bor, arbetar och verkar i området. Lokal föreningsverksamhet, medborgarinitiativ och delaktighet är en nyckel i det fortsatta arbetet. Vi kommer därför under våren vända oss direkt till Uppsalaborna i området för att diskutera handlingsplanen och det nya planprogrammet som är på gång, säger kommunalråd Rickard Malmström (MP).

Handlingsplanen för Gottsunda/ Valsätra ska beslutas av kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunstyrelsen föreslås avsätta två miljoner kronor för en resursförstärkning som ska arbeta med koordinering och samordning av insatserna. I mars ska kommunen presentera ett förslag till nytt planprogram för Gottsunda och därefter ska en gemensam medborgardialog genomföras då de boende i området får tycka till om planerna.

Några exempel på insatser i handlingsplanen:

 • Upprustning, renhållning och markarbeten på Bandstolsvägen
 • Motverka svarta hyreskontrakt
 • Få bort felparkerade bilar i högre utsträckning
 • Lokala anställningar genom sociala krav på byggföretag och fastighetsägare
 • Nyttja ledig lokalkapacitet i Gottsunda för att stimulera entreprenörskap
 • Utveckla SFI-verksamheten på Kristallen
 • Uppsökande insatser inom vuxenutbildning och arbetsmarknad
 • Utöka nattvandringsverksamhet
 • Se över området för patrullerande ordningsvakter i Gottsunda C
 • Jobba tillsammans med UL för att förhindra stenkastning mot bussar
 • Renoveringsplan för Gottsundaskolan i väntan på ny skola
 • Stärka arbetet mot skolfrånvaro
 • Aktiviteter för barn och unga på eftermiddagar i direkt anslutning till skoltid
 • Etablera former för delaktighet och medborgardialog i området
 • Initiera arbete för att etablera fler idrottsföreningar

_____________________________
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”