BÖRJETULL: Nya bostäder, förskolor och park planeras för 2020

>>     
I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen [av] en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Förutsättningarna för kommunens expansion har stärkts under senare tid och för bostadsmarknaden anas ingen långvarig avmattning.

Under hösten 2017 har Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning tillsammans med AB Uppsala kommuns industrihus AB genomfört en dialogprocess med fyra olika byggherrar som fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola i Börjetull. 

Det senaste området som planeras i Uppsala är Börjetull utanför Uppsalas nordligaste industriområde Librobäck. Planerna gäller omkring 1500 nya bostäder i ett projekt som delvis sker gemensamt mellan Uppsala kommun och Ihus, Uppsala kommuns Industrihus. 

– Det stora intresset för att bygga i Uppsala visar att vi tillhör en framtidsregion. Vi har arbetat strategiskt med att få fler aktörer att bygga i Uppsala för att öka både byggtakten och konkurrensen. På så vis kan vi långsiktigt få ner boendekostnaderna och bygga hållbara bostäder, skolor och platser med hög kvalitet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Fyra olika byggherrar har fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola. Under dialogprocessen har man diskuterat både kvaliteter som är viktiga för platsen och markpris. Avsikten har varit att efter avslutad dialogprocess tilldela marken till två eller tre byggherrar. 
Dialogprocessen är nu avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Markägaren AB Uppsala kommuns industrihus AB ska teckna optionsavtal med de vinnande byggherrarna. Marken säljs efter att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Byggandet kan starta tidigast 2020 och då kan husen vara klara för inflyttning 2021.
De vinnande förslagen är framtagna av AB Borätt och Seniorgården AB i samarbete med ETTELVA arkitekter och JM AB region öst i samarbete med Tyréns.

Motiveringen till det vinnarna av förslaget; AB Borätt och Seniorgården AB i samarbete med ETTELVA arkitekter, löd:
”Förslaget övertygar med sin välgestaltade utformning och variation i skala och färgsättning.
Formspråket lämpar sig väl för både för det centrala läget och för mötet med Librobäcken.
Utvecklat förslag för både kommersiella och gemensamma lokaler. Bottenvåningar som
skiljer sig från övriga fasader bidrar till ett attraktivt och levande gaturum.
Förslaget har en väl utnyttjad markanvändning som ger utrymme för rymliga bostadsgårdar
och utrymmen för möten. I Vallongatans förlängning föreslås en Allemansgata vilket kan bli
en fin entré till rekreationsområdet vid Librovallen.”

– Det har varit ett roligt tävlingsarbete i form av en dialogprocess under hösten, och ännu roligare är förstås att ETTELVA får arbeta vidare med vårt finfina förslag! säger Nico Liljenberg, uppdragsansvarig arkitekt och ansvarig Bostad på ETTELVA i en intervju på deras webbsida.
// Sammanställning redaktion@luthagsnytt.se

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”