CITY | Byggnation i korsningen S:t Persgatan och Kungsgatan

>>   
Ett nytt hus för kontor och centrumverksamhet ska byggas i korsningen S:t Persgatan och Kungsgatan.

Kommunen föreslår att det byggs ett nytt hus med centrumverksamhet i korsningen S:t Persgatan–Kungsgatan. Kommunen antar också en detaljplan som ger möjlighet för att kontorshuset i korsningen Väderkvarnsgatan–S:t Olofsgatan byggs ut med ett extra våningsplan. Uppsala får därmed ytterligare drygt 8 000 kvadratmeter för centrumverksamhet och kontor. Det är ett viktigt tillskott i kommunens arbete att skapa 2000 nya arbetsplatser per år.
Sparbankshuset i centrala Uppsala byggs om och kompletteras med en helt ny byggnad i korsningen S:t Persgatan–Kungsgatan. Syftet är att stärka stadslivet i centrala Uppsala. Utöver kontor och annan centrumverksamhet ska huset ha utrymmen för detaljhandel i bottenvåningen.

– Det går bra för Uppsalas företag och allt fler väljer att etablera sig i vår kommun. Vi måste se till att vårt näringsliv har rätt möjligheter att växa. Med de här satsningarna ser vi till att skapa plats för fler jobb och dessutom en ännu mer levande innerstad, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget för korsningen S:t Persgatan–Kungsgatan, innebär att en del av Sparbankshuset längs Kungsgatan rivs, och att parkeringen bebyggs. Däremot ska det före detta Tiunda tingshus, som ligger mellan Sparbankshuset och järnvägen, skyddas från rivning och förvanskning eftersom det har ett högt kulturvärde. 

Parkering kommer att lösas i källargaraget och uppfylla kommunens parkeringstal. Fastighetsägaren har för avsikt att ordna bland annat bilpool och cykelpool för att underlätta för hyresgästerna. Tillbyggnaden med ett fjärde, indraget, våningsplan på 250 kvadratmeter och en takterrass på huset i korsningen Väderkvarnsgatan–S:t Olofsgatan ska utformas med respekt för det q-märkta hus som finns i direkt anslutning till byggnaden. I butikslokalerna i bottenvåningen mot Väderkvarnsgatan, ska det även i fortsättningen bedrivas centrumverksamhet.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck