KULTUR: Framtida konstverksamhet i Uppsala presenteras

>>     
Söndag 21 januari presenteras förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun 
i Vasasalen på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget. På uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun har utredaren Jane Nilsson under 2017 genomfört en förstudie kring kommunens framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum. Resultatet av förstudien presenteras av kulturdirektör Sten Bernhardsson och kulturstrateg Pia Sörås Staflin söndag 21 januari 14.30–16.00 på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är inbjuden. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. 
– Uppsala kommun växer kraftigt och vi behöver utveckla vår konstmuseiverksamhet för att möta framtidens behov och öka Uppsalas attraktivitet. Förstudien visar att det finns flera tänkbara alternativ, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck