NY ÖVERENSKOMMELSE: Svårt sjuka barn kan fortsatt vårdas hemma

UPPSALA KOMMUN | Barn / Vård
>>
Omsorgsnämnden beslutade på torsdagen om en överenskommelse mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Överenskommelsen går ut på att säkerställa att barn som beviljats assistans får de vårdinsatser som bedöms som egenvård i hemmet när de skrivs ut från sjukhuset.

Ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen de senaste åren har resulterat i att Försäkringskassan ändrat sin bedömning när det gäller vilka behov som ger rätt till personlig assistans. Tidigare har till exempel andningshjälp och sondmatning inrymts i personlig assistans och inkluderats i assistanstiden. Enligt den nya praxisen tillhör detta inte de grundläggande behoven utan bedöms som egenvård. En grupp som drabbats av detta är svårt sjuka barn med omfattande vårdbehov. Under året har detta inneburit en förvirring kring ansvar och medfört att barn varit hänvisade till långa vistelser på sjukhus.

Region Uppsala och Uppsala kommun har nu kommit överens om att ta ett gemensamt ansvar för dessa barn och deras familjer. Överenskommelsen innefattar både ett gemensamt arbetssätt och ekonomisk fördelning. I praktiken innebär det att Region Uppsala och Uppsala kommun delar på kostnaden för barnens omsorg och vård.

– Genom den här överenskommelsen ser vi till att svårt sjuka barn får vård och omsorg i en trygg hemmiljö. Det gläder mig att vi genom samarbete med Region Uppsala förbättrar situationen för de barn och familjer som tidigare farit illa, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Överenskommelsen mellan Region Uppsala och kommunerna gäller som längst till och med 2019.

– Nu går Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun fram med ett samarbete där vi i avvaktan på att staten gör nödvändiga förändringar av lagstiftningen ser till att lösa den besvärliga situationen för de drabbade familjerna, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Överenskommelsen gäller 1 januari 2017–31 december 2019.

Förklaringar:
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personlig assistans är en av tio stödinsatser inom ramen för LSS. 

• Grundläggande behov – till grundläggande behov för assistans enligt LSS räknas personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning.

Egenvård – den medicinering eller annan hälso- och sjukvårdsåtgärd som en person bedöms kunna göra på egen hand eller med hjälp av anhörig. Bedömningen görs av läkare eller annan legitimerad personal. Egenvård ingår inte i assistans och är heller inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Fler nyheter

Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

STUDIE | Distansundervisning ledde till minskad vård för psykisk ohälsa

LITTERATUR | Ny bok om strömmad läsning

Sportlovsveckan på UKK

Han blir Uppsalas nya stadsarkitekt

Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun