UA KOMMUN: Äldreombudsmannen blir kvar

Kommunstyrelsen har beslutat att äldreombudsmannen blir kvar. I oktober föreslog äldrenämnden att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad och det finns inte något som hindrar att äldreombudsmannen knyts nära det förbättringsarbetet.

Kommunstyrelsen anser att äldreombudsmannen fortfarande fyller en viktig funktion inom kommunens äldrepolitik. Äldreombudsmannen blir därför kvar och ska främst fortsätta att informera och vägleda enskilda äldre samt ge kommunen kunskap om hur Uppsala som samhälle ska bli mer äldrevänligt.

– Vi har lyssnat på kommunens äldre invånare och förstått att de vill ha kvar ett fristående ombud. Därför har vi beslutat att behålla äldreombudsmannen. Särskilt viktigt är det att äldreombudsmannen har fortsatt kontakt med enskilda och kan företräda äldre, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor.

Äldreombudsmannen ska verka för att alla äldre i Uppsala kan leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. Kommunen arbetar sedan 2016 genom Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk Äldrevänlig stad för att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar strategi i äldrefrågorna. Äldrenämnden föreslog i oktober att äldreombudsmannen skulle omvandlas till ombud och förstärka det arbetet. Motiveringen var att kommunens organisation och arbetssätt för äldrevård har förändrats sedan äldreombudsmannen inrättades 2001. Satsningar har genomförts för att förbättra arbetet i linje med äldreombudsmannens uppdrag.

Även om äldreombudsmannen blir kvar kan uppdraget delvis förändras, eftersom det sedan 2001 finns funktioner som fyller ett liknande behov. Att svara på frågor från enskilda äldre, kunna ta emot klagomål och ge allmän information till Uppsalas äldre kan hanteras av till exempel Seniorguide Uppsala, Anhörigcentrum och förvaltningens uppsökande verksamhet.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …