SEMINARIEPARKEN: Ny utformning på gång

Nytt steg mot byggnation på omstridd mark   
>>
     
Bonava* skriver på sin webbsida att ”Vi har upplevt ett förnyat intresse angående vår planerade nyproduktion Seminariet i Luthagen. Vi vill därför berätta att Uppsala plan- och byggnadsnämnd nu har gett ett positivt planbesked för kvarteret Seminariet. Arbetet med att ta fram ny detaljplan tillsammans med Uppsala kommun startar i januari 2018 och beräknas ta två år”.

Ett eventuellt bygge i parken har sedan tidigare rört upp starka känslor … Känslor som främst kommer till uttryck genom föreningen Seminarieparkens vänner, vilka är kritiska till en exploatering av Sveriges enda kvarvarande seminariepark och hellre ser att man bevarar och utvecklar den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

* Bonava är ett bostadsutvecklingsföretag i norra Europa, avknoppat från det svenska bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget NCC AB. Bonava utvecklar och säljer bostäder till konsumenter och investerare på utvalda marknader i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Sankt Petersburg (Ryssland), Estland och Lettland. Namnet Bonava består av det de svenska orden ”bo” som symboliserar hemmet och ”nav” platserna omkring. Bonava är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Källa: Wikipedia
_________________________________________________________________________________________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”