PROJEKT: ”Fokus Familjen” får 17,6 miljoner kronor

>>       
Uppsala kommun har sökt och fått pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Det rör sig om 17,6 miljoner kronor som ska gå till ett projekt med namnet Fokus familjen, som riktar sig till familjer med långvarigt behov av försörjningsstöd. Målet är att de ska få en egen försörjning.

I projektet ska team genom fördjupade utredningar, täta samtal och uppföljningar stötta 300 familjer som i dag har försörjningsstöd, så att de får egen försörjning. 
– Ett av våra viktigaste mål är just att ge stöd till individer för att nå en egen hållbar försörjning. Genom projektet hoppas vi kunna hjälpa 300 familjer att nå det, säger avdelningschef Ida Bylund-Lindman.
Fokus familjen är ett treårigt projekt med start i januari 2018.Det ska bygga upp en permanent verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett familjeperspektiv där målet är egen försörjning. Fokus familjen bygger vidare på pilotprojektet ”Familjesatsningen” på avdelningen för försörjningsstöd. Där arbetar sedan 2016 ett multikompetent team som består av socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare, en arbetsterapeut, arbetspsykolog och vid behov budget- och skuldrådgivare. 

Teamets arbete med fördjupade utredningar, täta samtal och uppföljningar har visat sig framgångsrikt. En utvärdering som gjordes i somras visar att metoden har bidragit till att fler individer får sysselsättning och att fler familjer får självförsörjning. Efter sju månader hade de flesta deltagarna påbörjat nya aktiviteter på väg mot självförsörjning och 15 familjer hade blivit självförsörjande.
Metoderna som utvecklas – kring arbetslivsinriktad rehabilitering ur ett familjeperspektiv och mätning av hur personer närmar sig arbete – ska sedan spridas både inom Uppsala kommun och nationellt.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin