UPPSALA SYD —
Naturnära förskola byggs i Sävja

| NYBYGGNATION |
Under kommande två år växer en ny förskola fram i stadsdelen Sävja, sydost om Uppsala tätort.

Onsdagen den 19 juni skrev Skolfastigheter kontrakt med byggentreprenör för produktion av nya Uppsävja förskola. Byggnaden kommer att ersätta nuvarande modulförskola på tomten och ha kapacitet att välkomna 144 förskolebarn när den står klar 2026.

Uppsävja förskola byggs för en verksamhet fördelad på åtta avdelningar och kommer ha ett eget tillagningskök som kan servera 200 portioner. Den nya förskolan möjliggör 64 nya förskoleplatser i verksamheten jämfört med den befintliga modulförskolan som har plats för 80 förskolebarn.

– Vi skapar utrymme för fler permanenta förskoleplatser i det växande Uppsala – det är en viktig del i leveransen. Men vi kommer också skapa en trivsam, naturnära förskola med generöst tilltagen utemiljö för barnen, berättar Fredrik Ahlgren, Nyproduktionschef på Skolfastigheter.

Naturliga grönområden och gröna lösningar ramar in den nya förskolan 

Platsen där förskolan ska byggas består till stor del av naturmark, med uppvuxen tallskog och närhet till grönområdet Lunsen- Hågadalenstråket. Ytan ger goda förutsättningar att utforma en naturligt grön förskolegård som erbjuder barn både motoriska utmaningar och upptäckar- och skaparglädje. Förskolan kommer att byggas med giftfria material och ha solcellsanläggning monterad på taket till stöd för verksamhetens energiförsörjning.

– Förskolemodulerna kommer att finnas kvar på fastigheten och användas av verksamheten till dess att den nya förskolan står klar. Vi kommer göra allt vi kan för att barn och personal ska störas så lite som möjligt under byggtiden, säger Athanasios Kargiotis, Projektansvarig på Skolfastigheter.

Nu påbörjas projektering av Uppsävja förskola. Bygget planeras kunna starta i slutet av 2024, vilket kan möjliggöra att förskolan står klar hösten 2026. Skolfastigheter har anlitat TL Bygg AB som totalentreprenör. Förskolans utemiljö är skapad av Cedervall arkitekter och byggnaden har ritats av LLP arkitekter.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-06-19

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer