PRIS I OMSORG SKA DELAS UT

>>     
Uppsala kommun delar ut tre omsorgspris på 10 000 kronor vardera varje år från och med 2018 för att öka attraktionskraften och yrkesstoltheten i vård- och omsorgsyrken. Priset ska gå till medarbetare som har bidragit till jämställdhet, delaktighet, god livskvalitet och innovationer. 

Genom att uppmärksamma goda exempel ska yrkesstoltheten och yrkesattraktiviteten inom omsorgen stärkas. För att få fler att söka till utbildningar och arbete inom vård och omsorg är det viktigt att visa vilka utvecklande och givande arbeten som finns inom kommunens verksamheter. Respektive jury består av äldre-, social- och omsorgsnämndernas presidium och fackliga representanter.
– Medarbetarna är helt avgörande för livskvaliteten hos de människor som får stöd av kommunens vård och omsorg. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill vi stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Förhoppningsvis bidrar priset på så sätt till en kvalitetsutveckling som gynnar många, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgspriset ska gå till en medarbetare eller grupp inom vård och omsorg som har verkat och bidragit till: 

  • Jämställdhet
  • Delaktighet
  • God livskvalitet 
  • Innovationer och nytänkande.

Omsorgspriset kan ge positiva effekter för jämställdheten och tillgängligheten. Inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska priset även ge positiva effekter ur ett barnperspektiv.
Genom att ge priset till medarbetare som ser potentialen hos den enskilda personen, som får del av omsorgen, främjas även förutsättningarna för flera att leva ett gott liv präglat av delaktighet och inflytande.
Alla medarbetare inom omsorgsnämndens verksamheter kan nomineras till priset och alla kommuninvånare har möjlighet att lämna in nomineringar. De tre priserna delas ut samtidigt i juni, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge