GYMNASIET: Fler elever blir behöriga

>>        
Allt fler elever blir behöriga till gymnasiet och allt fler tar examen från yrkesprogrammet. Det visar en genomgång av skolresultaten i Uppsalas kommunala skolor läsåret 2016/2017 som presenterades vid en pressträff på onsdagen. I förskolan visar en enkät som vårdnadshavare och förskolechefer svarat på att likvärdigheten ökat och att man har bättre uppföljning av lärandet.

I förskolan svarar nästan 100 procent av vårdnadshavarna att deras barn trivs i förskolan. Andelen positiva svar när det gäller hur man ser på barnens lärande och utveckling är lägst i Boländerna, Danmark och Sävja. Där är 80 procent positiva.
För gymnasiebehörigheten pekar siffrorna nu uppåt. Efter det stora flyktingmottagandet 2015 minskade andelen elever som blev behöriga till gymnasiet. Nu ökar behörigheten bland niondeklassare i stället. Nära 80 procent är behöriga till yrkesprogrammen och 75 procent till naturprogrammet.
– Det går åt rätt håll. Resultaten är ett styrkebesked för Uppsalas lärare och rektorer men vi måste arbeta ännu mer med att jämna ut skillnaderna mellan våra skolor. Uppsalas föräldrar ska kunna vara trygga med att inget barn lämnas efter, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Även andelen som tar examen från gymnasiet ökar. Särskilt tydligt är det bland yrkesprogrammen där andelen som tar examen ökat från 87,2 till 89,2 procent på ett år. 

– Det är glädjande att antalet elever med gymnasieexamen ökar, samtidigt behöver fler välja yrkesprogrammen. Här står vi och arbetsmarknaden inför en stor utmaning, att visa att just de programmen i de flesta fall leder direkt till jobb efter avslutad skolgång, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

För att förstärka och utveckla förskolorna ytterligare pekar Birgitta Pettersson och Caroline Hoffstedt på vikten av att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och att fortsätta utbyggnaden av fler skolplatser i hela kommunen.
– Våra medarbetare ska ha tydliga utvecklingsvägar och högre lön. Vi satsar också på lärarassistenter som kan avlasta lärarna så att de får fokusera på att gynna elevernas kunskapsutveckling, säger Caroline Hoffstedt.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall