UPPSALA NORR
Ny och hållbar förskola i Bälingeby

SKOLA
Skolfastigheter tecknade måndagen den 6 maj ett entreprenadkontrakt med ByggConstruct AB för det kommande bygget av Bälingeby förskola.

Förskolan kan välkomna 144 barn när den står klar under 2026. Det innebär en fördubbling av antalet tillgängliga förskoleplatser för barnfamiljer i närområdet.

– Den befintliga modulförskolan på adressen Bälinge Ekeby 25 rivs nu för att ersättas av den nya förskolan. Under byggtiden kommer förskolans barn och personal delvis att flytta till närliggande Klockarbols förskola, berättar Skolfastigheters projektchef Fredrik Ahlgren.

Kapaciteten för nya Bälingeby förskola blir 144 förskoleplatser och barnen kommer fördelas på verksamhet i åtta olika avdelningar. Förskolan får ett eget tillagningskök med möjlighet att servera 170 portioner per dag.

 

Bälingeby förskola planeras att stå klar under 2026.
(Illustration)

 

Kulturhistoria samsas med funktionella och hållbara lösningar

Bälingebys nya förskola byggs parallellt med Skuttungevägen och uppförs i två våningar. Fasaden kommer att vara i gult och rött tegel, med trädetaljer som inspirerats av den lokala kulturhistoriska miljön i området. Förskolan byggs hållbart i enlighet med Miljöbyggnad certifieringskrav. Byggnaden kommer ha bergvärmeanläggning och takmonterade solceller till stöd för energiförsörjning.

– Förskolan byggs i vinkel, där byggnadens placering möjliggör en ljus, solig gård och bidrar till att skapa en inspirerande och trygg utemiljö för barnen. På fastigheten kommer vi förena lättillgängliga, säkra möjligheter att både lämna och hämta barn, liksom att ta emot varuleveranser, säger Athanasios Kargiotis, projektansvarig på Skolfastigheter.

 

Bälingeby förskola byggs för 144 förskolebarn.
(Illustration)

 

Skolfastigheter samverkar med entreprenören ByggConstruct AB i bygget av Bälingeby förskola. Byggnaden är ritad av LLP Arkitektkontor AB och utemiljön har skapats av Nivå Landskapsarkitektur.

Extern skribent: Uppsala kommun Skolfastigheter | 2024-05-07

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens