Uppsala tredje bästa LSS-kommun

>>
Uppsala kommun har utsetts till Sveriges tredje Bästa LSS-kommun 2017. Vid prisceremonin i Haninge tisdagen den 21 november deltog representanter från både Uppsala kommun och den lokala funktionshinderrörelsen.

Utmärkelsen ”Bästa LSS-kommun” delas ut till kommuner som är värda att uppmärksammas för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I år vann Hudiksvalls kommun och Uppsala kom på en hedrande tredje plats. För Uppsala kommuns del är det framför allt Uppsalas satsningar på samverkan och delaktighet som uppmärksammats och lyfts fram.
– Jag är otroligt stolt över det samarbete som vi byggt upp tillsammans med funktionshindersrörelsen. Det har krävts ett hårt arbete och stort engagemang från alla parter. Vi har långt kvar till målet om ett Uppsala där alla deltar på lika villkor, men det känns att vi är på väg åt rätt håll, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Uppsala kommun arbetar målmedvetet med kvaliteten inom alla LSS-verksamheter. En viktig strategi är att göra detta tillsammans med brukare och brukarorganisationer. Förra året startade kommunen ett LSS-råd och har också inrättat en tjänst som brukarombud. Kommunens funktionshinderpolitiska program har också arbetats fram i ett nära samarbete mellan förtroendevalda i kommunen och företrädare för brukarorganisationerna. För att öka den enskildes inflytande finns brukarråd inom alla LSS-verksamheter och en modell med så kallade delaktighetsslingor prövas inom många verksamheter.
– Bästa LSS-kommun är en viktig utmärkelse som gynnar många. Genom att uppmärksamma goda exempel i olika kommuner sprids inspiration till utveckling och innovation vidare. Jag är glad att positiva sidor från Uppsala lyfts fram och att vi samtidigt får ta del av de andras, säger Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se samt ABH Utbildning och Rådgivning står bakom tävlingen om vilken kommun som är bäst i Sverige på LSS. Bedömningar görs utifrån LSS ledord som självbestämmande, inflytande, personlig integritet och delaktighet. Juryn bestod av experter inom LSS.
Årets finalistkommuner förutom Uppsala var Gävle och Hudiksvall.
______________________________
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin