SAMHÄLLE
”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst.

Evin Bider och Basem Al-Nabulsi arbetar heltid med att förhindra spridningen av felaktig information om socialtjänsten, så kallad desinformation. Under 2023 har de fokuserat på att utbilda kulturtolkar. Tillsammans med samhällsvägledarna arbetar kulturtolkarna uppsökande, stödjande och samordnande för att fånga upp familjer som behöver hjälp och stöd i kontakten med socialtjänsten. Målet för 2023 var att starta upp gruppen som ska arbeta med satsningen. Fram tills idag har de hunnit göra mer än så.­

– ­Vi gjorde mer än vad vi trodde att vi skulle hinna med och det skulle jag säga är tack vare våra engagerade kulturtolkar som verkligen brinner för det här, säger Basem Al-Nabulsi.

Statistiken från året visar att samhällsvägledarna och kulturtolkarna har nått ut till cirka 900 vårdnadshavare för att informera om sitt uppdrag och hur socialtjänsten fungerar. Dessutom har 39 familjer tagit kontakt mer än tre gånger med samhällsvägledarna och kulturtolkarna.

Kulturtolkarnas uppdrag

Kulturtolkarna har en annan språk- och kulturkompetens än svenska och har goda kunskaper i sitt modersmål och sin egna kultur. Tillsammans pratar kulturtolkarna och samhällsvägledarna svenska, engelska, arabiska, turkiska, kurdiska (sorani), persiska, somaliska, swahili och tigrinja.

För att svara på frågor och öka kunskapen om socialtjänstens arbete besöker kulturtolkarna olika verksamheter och föreningar regelbundet, bland annat öppna förskolan, familjecentralen och moskén. Med en mångfald av kultur, tillsammans med en omfattande utbildning Evin och Basem har utformat, kan kulturtolkarna fånga upp många familjer. Kulturtolkarna hjälper inte bara dem som redan har kontakt med socialtjänsten, utan arbetar också för att vårdnadshavare ska söka hjälp tidigt.

– När vårdnadshavare hör av sig till oss och söker stöd blir det ett bevis på att de lyssnat och litar på den information vi delar med oss. Det är häftigt tycker jag, säger Basem.

Rätt information minskar rädslan

Desinformation om socialtjänsten har skapat förvirring och lett till att felaktig information sprids om hur socialtjänsten fungerar. Det har väckt mycket oro och frågor. Uppsala kommun startade projektet för att fler ska våga kontakta och ta hjälp av socialtjänsten.

– Det är viktigt att prata med föräldrar om att det finns en bakgrundshistoria när socialtjänsten omhändertar ett barn. Det finns alltid en väl underbyggd anledning och det är en lång process innan något sådant händer, förklarar Evin Bider.

Samhällsvägledarna Evin Bider och Basem Al-Nabulsi.
(Foto: Uppsala kommun)

Samhällsvägledarna ger utrymme för samtal

Evin och Basems utvärdering över projektets första år, visar att oron och misstron minskar när samhällsvägledarna skapar en relation med föräldrar som är i kontakt med socialtjänsten. Evin förklarar att hon sett ett behov av mer djupgående samtal, för att ge föräldrar utrymme att prata om det som är frustrerande för dem. 

– Socialsekreterare har sina punkter de måste gå igenom i en utredning och tiden räcker inte alltid till. Vi har tid och utrymme att prata med föräldrarna. De uppskattar det stödet jättemycket.

Evin och Basem är tydliga med att socialtjänsten är deras kollegor och att de arbetar för samma sak. När oroliga föräldrar som varit i kontakt med socialtjänsten får förtroende för samhällsvägledarna får de även en mer positiv inställning till socialsekreteraren.

– Vi förklarar att alla vill samma sak, barnets bästa.

Satsningen med samhällsvägledare och kulturtolkar fortsätter under 2024

Evin och Basem ser att deras arbete gör skillnad.  

– Alla personer vi är i kontakt med uppskattar vårt stöd mycket. Det vi har hört från vårdnadshavare är att de skulle hänvisa till oss om någon av deras närstående behöver stöd. Det känner jag är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Evin.

Satsningen fortsätter under 2024 för att sprida rätt information och för att familjer som har behov av hjälp inte ska vara rädda för att kontakta socialtjänsten. Årsrapporten för 2023 visar att det finns ett stort behov för vårdnadshavare att träffa och prata med samhällsvägledare och kulturtolkar.

– För oss är det viktigt att visa att vi finns där för dem som har frågor och funderingar. Vi märker att vårt arbete gör skillnad på riktigt, säger Basem.

 

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge