PSYKOLOGI
Alternativ behandling testas vid depression hos unga

| BEHANDLING |
En ny behandlingsform som är särskilt utformad för tonåringar och unga vuxna med depression testas nu för första gången i Sverige.

Det sker i en klinisk studie som genomförs i Västerbotten och Västernorrland. Behandlingen som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet sker online i grupp på distans, utan läkemedel.

– Det är välkommet med fler och bättre verktyg för att behandla depression hos unga, eftersom vi ser att de behandlingar vi har idag inte fungerar på alla och att många återfaller. Depression är ett stort och växande folkhälsoproblem, säger Erik Ekbäck, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet.

Depression kommer inom kort att utgöra den enskilt största faktorn bakom ohälsa globalt. De behandlingar som dominerar idag är läkemedel och olika former av psykologisk terapi. Bland de ungdomar som behandlas har tyvärr flertalet fortfarande symtom på depression även efter behandling, och bland de som förbättras återfaller dessutom många efter en tid i depression.

I sin avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet presenterar Erik Ekbäck behandlingsformen Tara (Training for Awareness, Resilience and Action). Det är en gruppbehandling som till skillnad från andra behandlingsalternativ har utvecklats specifikt baserat på de mekanismer som ligger bakom depression hos unga. Den fokuserar på såväl biologiska som psykologiska och sociala dimensioner av depression, vilket är ett bredare angreppssätt än vad andra metoder har.

Behandlingen sker online i grupp på distans, och innefattar bland annat yogabaserade rörelser, andningsövningar, avslappnings- och gruppövningar som varvas med korta föreläsningar. Fokus läggs också på att förstå att depression kan vara ett sätt att reagera på svåra livsomständigheter. Behandlingen är icke-farmakologisk, det vill säga den innefattar inte läkemedel. Den går dock att kombinera med läkemedelsbehandling vid behov.

En klinisk studie pågår sedan tre år med 134 patienter från barn- och ungdomspsykiatri och primärvård i norra Sverige. Studien är en randomiserad multicenterstudie, där deltagarna lottas till att genomgå antingen behandling med Tara eller standardbehandling av depression. Studien kommer att avslutas i höst och effekten av de olika behandlingarna utvärderas systematiskt. Preliminära resultat tyder på att Tara är en säker behandling som kan vara effektiv. Den pågående studien är den första kliniska studien av Tara i Sverige. Behandlingsmanualen har nyligen översatts från engelska och även testats på läkarstudenter vid Umeå universitet.

En svårighet när man ska utvärdera behandlingar vid depression, är att det idag saknas objektiva mått och biomarkörer för att träffsäkert mäta svårighetsgraden.

– Enkelt uttryckt finns det inget blodprov eller röntgenundersökning som kan säkerställa att en person är deprimerad eller att en behandling är effektiv. Det är både en klinisk utmaning och ett problem för forskningens trovärdighet, säger Erik Ekbäck.

Kliniker och forskare är idag beroende av subjektiva symtomskattningsskalor som dessutom sällan är utvärderade i sina svenska versioner. I avhandlingen presenterar Erik Ekbäck ett internationellt formulär som designats för att skatta depressionsgrad bland ungdomar. Den svenska översättningen har utvärderats statistiskt och instrumentet ser ut att vara användbart och tillförlitligt även för svenska patienter.

 

Extern skribent: Umeå universitet

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge