UPPSALA SYD | Etapp fyra i Rosendal ska bli klimatpositiv

>>

Området Rosendal i Uppsala har uppmärksammats för sina nyskapande metoder med fokus på hållbarhet. Nu påbörjas utvecklingen av den fjärde etappen, där ambitionen höjs ytterligare och stadsdelen ska bli klimatpositiv. I april inleds markanvisningstävlingen, då företag får skicka in sina förslag på bostäder med minimal klimatpåverkan.

 

– Det kommer krävas mod, kreativitet och samverkan för att lyckas med den här satsningen, där vi återigen går i bräschen för hållbar stadsbyggnad och leder klimatomställningen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala har flera gånger prisats som klimatstad och för den innovativa stadsutvecklingen för ökad hållbarhet, bland annat i stadsdelen Rosendal. Uppsala kommun är en del av Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram där sex kommuner deltar för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Som resultat av det samarbetet inleds nu satsningen på att Rosendals fjärde etapp ska bli en klimatpositiv stadsdel och därmed binda mer kol än vi släpper ut.

– Att vi ska nolla utsläppen och bli klimatneutrala är en hygienfråga idag, men nu ska vi dessutom skapa negativa utsläpp och bli klimatpositiva. Globalt ska 15 miljarder ton bindas i flera decennier, så det vi ser är början på en enormt omfattande ny industrisektor som ska producera negativa utsläpp. Det är spännande att Uppsala är spjutspets och visar hur detta ska gå till i praktiken, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Efterlyser innovativa byggaktörer

Markanvisningen i etappen omfattar 550–600 bostäder, verksamhetslokaler hållbara mobilitetslösningar och trivsamma bostadsgårdar. Det blir övervägande bostadsrätter och äganderätter och Uppsala kommun ser gärna ett breddat utbud av boendeformer. Sedan tidigare finns det till exempel innovativa bostadskoncept som kooperativa hyresrätter, byggemenskap, kollektivhus och ”råa” lägenheter där de boende själva får bygga interiören efter eget tycke och budget.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 19 april att det ska hållas en markanvisningstävling mellan 24 april och 5 juni då intresserade företag får komma in med sina förslag utefter de uppsatta kriterierna. Kraven kommer att vara högre än någonsin, då stadsdelen som helhet alltså ska binda mer koldioxid än vad den släpper ut, vilket kommer att beräknas enligt Uppsala klimatprotokoll.

Nyskapande en förutsättning

Tanken är att byggaktörerna tillsammans med Uppsala kommun ska identifiera och testa nya lösningar för att tillsammans flytta fram gränserna för klimatpositiv stadsutveckling.

– Det här blir ett pilotprojekt som ska bidra till innovativa lösningar inom såväl byggandet som tillvaron i husen. Vi vill vara nyskapande inom till exempel design och konstruktioner, materialval, byggtransporter, mobilitetslösningar, kompensationsåtgärder, återbruk och energieffektivitet, säger Karl Gustafsson, projektledare, Uppsala kommun.

Tiden för markanvisningstävlingen börjar på måndag 24 april. 

 

Extern skribent: Uppsala kommun

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge