Var tar skattepengarna vägen?

Kommunen lanserar digital monitoring:

Uppsala kommun har tagit fram en ny digital lösning för att förklara kommunens budgetprocess och månad för månad visa hur pengarna används och om kommunen når sina mål. Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn och förbättra den lokala demokratin.
– Vi vill att fler Uppsalabor ska få veta, förstå och kunna engagera sig i hur kommunen styrs. Därför har vi tagit fram denna nya digitala plattform för att visa upp kommunens mål och budget. Vi hoppas att fler ska få insyn i kommunens verksamhet och se hur vi sköter vårt uppdrag, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Uppsala kommuns övergripande styrdokument heter Mål och budget. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Innehållet fokuserar på det kommande året men innehåller även en plan för de två åren som följer efter det.
För att göra innehållet mer lättillgängligt, öka förståelsen och sprida kunskap om kommunens mål och budget har kommunen tagit fram en ny digital lösning på uppsala.se som visualiserar och förklarar budgetprocessen och arbetet med kommunens nio inriktningsmål.

I den nya digitala lösningen går det bland annat att:
• Se hur budgeten fördelas per verksamhet och nämnd
• Följa budgeten under året och se hur kommunen ligger till
• Läsa om de inriktningsmål som styr arbetet i kommunen och hur verksamheterna genomför sina uppdrag
• Följa processen med att ta fram mål och budget.
• Innehållet och informationen kommer löpande att uppdateras och utvecklas.

– Det här är ett helt nytt sätt att presentera kommunens budget och hur vi arbetar för att nå våra mål. Vi har lagt ner mycket arbete på att ta fram en visuell och lättbegriplig digital lösning som är lätt att ta till sig och använda. Så vitt jag vet är det unikt bland Sveriges kommuner, säger Maria Ahrgren, planeringsledare på Uppsala kommun.
––––––––––––––––––––––––––––
Signerat: Uppsala kommun

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …