TULLGARNSBRON: Namnet på nya bron över Fyrisån

>> Uppsala kommun fattade den 15 december beslut om att den nya bro som ska byggas över Fyrisån får namnet Tullgarnsbron. Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken. En ny, öppningsbar bro för biltrafik och gång- och cykeltrafik ska byggas i höjd med Kungsängsesplanaden. Bron ingår i Läs mer…