ENTOMOLOGI | Nordliga insekter lika känsliga för klimatförändringar som tropiska

• INSEKTER • FORSKNING & VETENSKAP | Klimat & Miljö / Uppsala universitet (Uu) > Illustrationsbild. > >> Tidigare forskning har antagit att insekter på nordliga breddgrader skulle klara ett varmare klimat bra, kanske till och med gynnas av det. Men det här är fel, visar forskare från Uppsala universitet, Lunds universitet och Universitetet i Läs mer…

ZOOLOGI | Inventering med viltkameror riskerar att överskatta populationer av hotade kattdjur

• DJUR & NATUR • VÄRLDEN | Statistik / Snow Leopard Trust / Nordens Ark / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) • Snöleopard fotad med viltkamera i Mongoliet. • >> En vanlig metod för att inventera skygga arter såsom tiger, snöleopard och jaguar är att placera ut rörelseaktiverade kameror (viltkameror eller åtelkameror). Men metoden är inte så Läs mer…

VULKANOLOGI | Ny studie tar pulsen på slumrande supervulkan

• FORSKNING & VETENSKAP • SYDAMERIKA | Scientific Reports / Uppsala universitet (Uu) • Lamorna på Andernas högplatå är omedvetna om att under deras klövar finns en enorm magmareservoar. • >> Under vulkanerna i Anderna där Chile, Argentina och Bolivia möts finns en gigantisk reservoar av smält magma. I flera miljoner år har den funnits Läs mer…

KROPPEN | Örats inre hemligheter avslöjas med ny teknik

• OTOLOGI • 3D | Forskning & Vetenskap / Uppsala universitet (Uu) Tredimensionell bild av innerörats med alla dess delar: Trumhinnan (grön) och hörselbenen hammaren (ljusgult) städet (orange) och stigbygeln (blå). Den gröna spiralen nedtill är hörselsnäckans hörmembran. På det sitter hårceller som fångar upp vibrationer från trumhinnan och hörselbenen. Den gula strukturen är hörselnerven. Läs mer…