Ny forskningsapp för gravida och nyförlösta

• FORSKNING • Graviditet | Studie / Akademiska sjukhuset >> Via en ny app, Mom2B, inbjuds gravida och nyförlösta kvinnor att medverka i en ny nationell forskningsstudie om perinatal hälsa, ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Syftet är att tidigt kunna identifiera högriskgrupper och på sikt förbättra kvinnornas hälsa. ­– Som deltagare får man information, och vid behov stöd Läs mer…