Social klass och kön påverkar valet att läsa främmande språk

• GRUNDSKOLA • Ny avhandling | SPRÅKSTUDIER / Uppsala universitet >> Fler elever än någonsin läser ett främmande språk utöver engelska i grundskolan. Men språkstudierna är ojämlikt fördelade efter kön och social klass och dessutom finns regionala skillnader. Det visar en ny avhandling i utbildningssociologi från Uppsala universitet. Den övre medelklassens studiestarka döttrar är de Läs mer…