Kaisa Björnström lämnar uppdraget som Uk:s socialdirektör

• LÄMNAR JOBBET • Socialförvaltningen | Uppsala kommun (Uk) >> Efter nästan tre år i Uppsala kommun (Uk) lämnar nu Kaisa Björnström sitt uppdrag i Uppsala kommun. Åsa Carlsson, som i dag är avdelningschef, Avd. Vuxen, tillträder som tillförordnad förvaltningsdirektör den 11 nov. Under sin tid i Uppsala har Kaisa Björnström (bilden) fokuserat på att Läs mer…