Svampstudier ger ny kunskap om skadliga mutationer i celler

FORSKNING / SVAMPAR / UPPSALA UNIVERSITET >> Långlivade svampar som växer i så kallade häxringar samlar på sig förvånansvärt få mutationer över tid, vilket tyder på att de har ett väl utvecklat skydd mot skadliga mutationer. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Current Biology, är intressanta ur både medicinskt och evolutionsbiologiskt perspektiv. DNA finns Läs mer…