MEDICIN | Typ 2-diabetes: För mycket glukagon när α-celler blir resistenta mot insulin

• DIABETS • FORSKNING & VETENSKAP | Kropp & Hälsa / Sjukdomar / Uppsala universitet • (Arkivbild / UMLN) >> Patienter med typ 2-diabetes utsöndrar inte bara för lite insulin utan också för mycket glukagon, vilket bidrar till dålig blodsockerkontroll. En ny studie från Uppsala universitet antyder att detta beror på att α-celler som utsöndrar Läs mer…

FORSKNING • TYP 2-DIABETES: Ny mekanism bakom störd insulinfrisättning identifierad

MEDICIN  | Uppsala universitet >> Forskare vid Uppsala universitet har i en ny studie identifierat en tidigare okänd mekanism som kontrollerar frisättningen av det blodsockersänkande hormonet insulin från bukspottkörtelns β-celler och som är störd vid typ 2-diabetes. Förhoppningen är att dessa rön ska utnyttjas för att utveckla nya behandlingar mot sjukdomen. Mer än 400 miljoner Läs mer…