Tillsyn av strandskydd gör badvatten tillgängligt för alla

| FRÅGOR & SVAR / ALLEMANSRÄTTEN / STRANDSKYDD / UPPSALA KOMMUN | >> Tack vare strandskyddet och allemansrätten är en stor del av våra stränder tillgängliga för oss alla för strandhugg, bad och vandring. Strandskyddet är också till för att garantera att djur och växter har bra livsmöjligheter. Strandskyddet gäller både land och vatten. Det Läs mer…