NORGE | Klimaträttsfall går hela vägen till Högsta domstolen

• KLIMAT & MILJÖ • OLJA | NATUR / Greenpeace Sverige • >> Den norska högsta domstolen kommer att pröva ett överklagande från Greenpeace och Natur och Ungdom, gällande om det gick emot norsk grundlag när norska staten öppnade upp Arktis för oljeborrning. Miljöorganisationer ser det som ett erkännande av vikten av detta ärende för Läs mer…

DJURENS RÄTT: Glädjande att utredning föreslår införande av grovt djurplågeribrott

• LAGSTIFTNING • DJUR | Organisationer / Artikelförfattare: Djurens Rätt >> Grovt djurplågeribrott, med ett maximalt straff på fyra års fängelse, ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Det var huvudförslaget när landsbygdsminister Jennie Nilsson idag tog emot utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Förslaget är något som Läs mer…