SVERIGE | Arbetet med angrepp av granbarkborrar i skyddade områden

• SKADEINSEKTER • Bekämpning | SCB / Naturvårdsverket Här sammanfattar Naturvårdsverket läget i naturreservaten med anledning av barkborreangreppen och redovisar genomförda insatser. Granbarkborre. >> Allvarliga angrepp av granbarkborre har drabbat många skogsägare i södra Sverige och borrarna har tagit död på granar motsvarande miljardbelopp. Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog, Läs mer…