Magasinet Luthagsnytt startades 2005 av den luthagsbaserade indrottsföreningen Tiunda IF. Dess främsta syfte då var att informera läsarna om det senaste från idrottsklubben, inplanerade matcher o.s.v. Ett par år senare tog Mats Hallor och Per Jonsson över utgivningen av Luthagsnytt och drev det t.o.m. årsskiftet 2015/-16 då de nuvarande ägarna, Strandh-Klefbeck Media, tog över stafettpinnen. Den nu ansvarige utgivaren – tillika ”redaktör’n” – Peder Strandh hade vid tiden för övertagandet illustrerat och skrivit sina s.k. KröniKåserier för magasinet sedan 2008. Ägarfamiljen Strandh-Klefbeck är bosatta och verksamma i Uppsalastadsdelen Luthagen sedan länge.

Med 5 800 exemplar som kommer ut sex gånger per år är magasinet en mycket uppskattad och viktig aktör för luthagsborna själva, liksom för företag och föreningar som i Luthagsnytt ser möjligheten att nå (bland andra) stadsdelens 16 000 [ett stadigt ökande antal] invånare.
Uppsalamagasinet Luthagsnytt har ända sedan starten 2005 varit gratis att ta för läsaren då det uteslutande finansieras via annonser.