Katedralskolan, hörnet Kyrkogårds- och Skolgatan

Katedralskolan i Uppsala