Feodalismens släktträd blev vetenskaplig modell

• FORSKNING — Släktträdet som verktyg | Genealogi / Institutionen för idé- och lärdomshistoria / Uppsala universitet (Uu) >> Innan den Franska revolutionen var släktträd förbehållna den feodala överklassen, som använde dem för att befästa sin sociala status. Men samtidigt som feodalismen brakade samman och släktträden förlorade sin gamla roll, fick träden nya uppgifter som Läs mer…