Anonymitet är en förutsättning för att uppmuntra visselblåsare visar ny undersökning från WhistleB

• LARMFUNKTIONER • VISSELBLÅSARE | Anonymitet / Artikelförfattare: WhistleB, Whistleblowing Centre • >> I sin femte årliga kundundersökning kring visselblåsande inom organisationer har WhistleB frågat sina kunder om hur de använder sina visselblåsarsystem och hur rapporterna har sett ut. Finansiella oegentligheter toppar återigen listan över typer av misskötsel och återfanns i drygt 30 procent av Läs mer…

Region Uppsala inför visselblåsarfunktion

• VISSELBLÅSARE • Kontroll | Region Uppsala >> Region Uppsala ska införa en så kallad visselblåsarfunktion, där medarbetare ska kunna anmäla sådant som misstankar om korruption, ekonomiska oegentligheter och sexuella trakasserier. Regiondirektören får i uppdrag att upphandla en extern mottagarfunktion, samt att tillsätta en intern utredningsgrupp för hantering av inkomna anmälningar. Detta beslutade regionstyrelsen vid Läs mer…