Etikett: Vårdstyrelsen

LÄNET —
Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet