SD: Bättre belysning av arbetet med elever som är högpresterande i matematik

• MATEMATIK • Särbegåvade barn | Utbildningsnämnden Uppsala kommun (Uk) / Sverigedemokraterna i Uppsala (SD) >> I ett pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna följande: Sverigedemokraterna påverkar på riktigt. Under Utbildningsnämndens möte den 18 december beslutades om bättre belysning av arbetet med högpresterande elever efter initiativ från SD. SD föreslog följande i sitt nämndinitiativ: Att förvaltningen återkommer med Läs mer…

SD vill se neutral klädkod hos anställda på Uk

• KLÄDKODER • Politik | Samhälle / Sverigedemokraterna (SD) i Uppsala / Uppsala kommun (Uk) >> Sverigedemokraterna Uppsala meddelade i ett pressutskick på torsdagen (5 december) att de lämnar in en motion om klädkod bland kommunalt anställda. Motionen, som bär rubriken ”Motion om att införa neutral klädkod för kommunalt anställda”, lämnas in till kommunfullmäktige med Läs mer…