OM: Den radioaktiva gasen Radon

• STRÅLSÄKERHET • Radon | Folkhälsomyndigheten / Strålsäkerhetsmyndigheten >> På grund av ny lagstiftning på strålskyddsområdet (strålskyddslagen 2018:396 och strålskyddsförordningen 2018:506) har Folkhälsomyndighetens ”ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål begränsats”. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Strålskyddslagen ska i huvudsak tillämpas före miljöbalken vid tillsyn Läs mer…