SÖMN | Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling

• FORSKNING & VETENSKAP • STUDIE | Hälsa / Sömnapné / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till ökad följsamhet hos patienter med sömnapné, bättre behandlingsresultat och förbättrad livskvalitet. Detta har testats i en av de första studierna i Sverige där man utvärderat nyttan Läs mer…

FORSKNING | Könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom

• SÖMN • Kropp & Hälsa | Sova / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Vilket samband finns mellan sömnapné under drömsömnen och tidiga tecken på åderförkalkning hos män och kvinnor? Och finns eventuella könsskillnader som behöver beaktas vid val av behandling? Det är fokus för en studie på Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet. – Förekomsten av svår Läs mer…