Tag: Omsorgsnämnden

Uppsala kommun tar över driften av gruppboenden

Christiernin (S) blir ny ordförande i socialnämnden

Kommunen firar personer med funktionsnedsättning efter 25 år i daglig verksamhet

Kommunen söker medlemsskap i föreningen Funkisglädje >>

OMSORG: Ökad tillgång på personliga ombud >>