Vätskor till e-cigaretter saknar ofta rätt märkning

• HÄLSA • Rökning | E-cigaretter / Tobak / Kemikalieinspektionen >> Kemikalieinspektionen har kontrollerat hur vätskor till e-cigaretter är förpackade och märkta. Granskningen visar att fyra av fem företag sålde vätskor med nikotin med bristande märkning. – Vätskor till e-cigaretter som innehåller nikotin innebär en risk att hantera eftersom nikotin är ett akut giftigt ämne. Läs mer…