FORSKNING | Könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom

• SÖMN • Kropp & Hälsa | Sova / Akademiska sjukhuset (UAS) >> Vilket samband finns mellan sömnapné under drömsömnen och tidiga tecken på åderförkalkning hos män och kvinnor? Och finns eventuella könsskillnader som behöver beaktas vid val av behandling? Det är fokus för en studie på Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet. – Förekomsten av svår Läs mer…