Etikett: kvarteret Kalkstenen

Handel och lägenheter planeras i Eriksberg