EKONOMI: Ytterligare försämrad ekonomisk prognos för Akademiska sjukhuset

• ÅRSPROGNOS • Akademiska sjukhuset | Lasarettet i Enköping / Region Uppsala >> Akademiska sjukhusets ekonomiska årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av den senaste månadsrapporten, som föredrogs vid sjukhusstyrelsens sammanträde. Efter oktober månad beräknas Akademiska sjukhuset göra ett underskott på minus 527 miljoner kronor under 2019. Den tidigare prognosen låg på minus 477 miljoner Läs mer…