COVID-19 | Region Uppsala utser ansvarig för storskalig testning för covid-19

• SARS-COV2-PANDEMIN • TESTNING | Diagnostik / Region Uppsala — — >> Region Uppsala har påbörjat förberedelserna för att kunna börja storskalig testning för covid-19. – Vi har idag beslutat att utse en testningsansvarig som ska ansvara för Region Uppsalas implementering av regeringens kommande överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner. Vår organisation för provtagning byggs Läs mer…

LÄKEMEDEL | Flera förbättringsmöjligheter efter höstens varuförsörjningsproblem

• SJUKVÅRDSMATERIEL • VÅRD | Sars-cov2-pandemin / Region Uppsala — >> Apotekstjänst överskattade sin förmåga samtidigt som Varuförsörjningsnämnden för de fem regionerna Sörmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Dalarna underskattade de lokala behoven av anpassning till den nya leverantören. Det visar utredningen kring problemen med varuförsörjning som uppstod under hösten 2019. – Utredningen är ett gediget Läs mer…