Analys med helgenomssekvensering sållar fram mer exakta biomarkörer

• VETENSKAP • FOSKNING | Genetik / Uppsala universitet (Uu) >> En ny studie från Uppsala universitet visar att helgenomssekvensering bidrar till att öka exaktheten i genetiska studier, vilket i sin tur kan ge bättre förståelse för hur biomarkörer kan användas för att upptäcka sjukdomar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Biomarkörer, som Läs mer…