Förlängd byggtid och ökad kostnad för ”Förbifart Stockholm”

• TRAFIK • Förbifart STHLM | Försening / Dyrare / Trafikverket >> Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar och är viktigt för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Nu får projektet en ny tid- och kostnadsplan. Orsaken är flera händelser sedan byggstart. – Snart fyra år in Läs mer…