Tag: Diabetes

FORSKNING | Stora hälsorisker med obehandlad kronisk njursjukdom

MEDICIN: Ny substans som kan stimulera insulinproduktion prövas i studie på Akademiska