Etikett: Demografi

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

STATISTIK | Fortsatt stark befolkningstillväxt i Uppsala län – En miljon fler svenskar sedan 2010