Region Uppsala inför visselblåsarfunktion

• VISSELBLÅSARE • Kontroll | Region Uppsala >> Region Uppsala ska införa en så kallad visselblåsarfunktion, där medarbetare ska kunna anmäla sådant som misstankar om korruption, ekonomiska oegentligheter och sexuella trakasserier. Regiondirektören får i uppdrag att upphandla en extern mottagarfunktion, samt att tillsätta en intern utredningsgrupp för hantering av inkomna anmälningar. Detta beslutade regionstyrelsen vid Läs mer…