Förnyat avtal om utbildning mellan Sverige, Finland och Norge

• NORDKALOTTEN • Utbildning | Finland-Sverige-Norge / Regeringskansliet Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Finlands ambassadör Liisa Talonpoikas och Norges ambassadör Christian Syse undertecknar överenskommelsen. >> I dag undertecknade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en förnyelse av en överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge gällande Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Utbildningsstiftelsen anordnar yrkesutbildningar för den svenska,