Tag: Bakterier

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

Uu: Nytt sätt att blockera bakteriers proteintillverkning